Mer informasjon

Rektor: Steinar Stand Jensen

Telefon: 33 35 37 01

Undervisningsinspektør 8. Charlotte Gran

Telefon: 33 35 37 03

Undervisningsinspektør 9. Laila Kirkebøen

Telefon: 33 35 37 15

Undervisningsinspektør 10. Pål Engseth

Telefon: 33 35 37 02

Sosiallærer: Olav Hovland

Telefon: 33 35 37 05

Rådgiver: Lise Ludahl Sørensen

Telefon: 33 35 37 04